KARO—knjiga

Knjigo je mogoče kupiti prek spletne povezave: www.silvokaro.com

leto izvedbe: 2018
Format: 15×23 cm
Mehka vezava
304 strani
118 barvnih in čb fotografij

Oblikovanje: Rok Pezdirc
tisk: Tiskarna Ozimek
fotografije: Rok Pezdirc