MAG—nizko gosto zazidava

2015

Magistrsko delo: Projektna študija zazidave v Podgorici pri Ljubljani

Avtor: Rok Pezdirc

Mentor: prof. Janez Koželj, u. d. i. a.

Somentor: doc. Primož Hočevar, u. d. i. a.