Pogled proti severu
Pogled proti jugu
Pogled proti vzhodu
notranji pogled
prečni prerez
vzdolzni prerez
tlorisi
pogled iz zraka

STU—Dve enodružinski hiši

2021–

Lokacija: Studenec pri Krtini

Tip: Nova gradnja

Naročnik: zasebni

Površina zemljišča: 1175 m2

Površina hiše: 144 m2 (K+P+M)

Sodelavka: Neža Pezdirc, štud. arh.