SVR—Prizidek k enodružinski hiši

2012–2016

Lokacija: Sp. Prapreče

Tip: Prizidava k enostanovanjski stavbi

Naročnik: zasebni

Površina: 80 m2

Fotografije: Rok Pezdirc