Strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta

22. novembra sem na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) uspešno opravil strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta.


Spodaj pripeta zbirka predpisov, vprašanj in odgovorov je namenjena kandidatom za pripravo na strokovni izpit. Zbirka temelji na predpisih objavljenih na spletni strani ZAPS/Strokovna pomoč/predpisi in je bila nazadnje posodobljena 9. 11. 2018.
Vprašanja vključujejo 95% vprašanj izpitnega kataloga po ZGO-1 (brez GI), ki so smiselno prevedena na novo zakonodajo in nova vprašanja, ki jih je ZAPS posredovala kandidatom v novembru ter vprašanj predstavljenih na pripravljalnem tečaju ZAPS. Nekatera vprašanja so povzeta po izpitnem katalogu IZS (v delu ki se nanaša na ZUP). Dokument ne vključuje vprašanj/odgovorov s področja gradbenega izvajanja (GI), ki večinoma temeljijo na literaturi (B. Smolej: Gradbeno izvajanje, M. Pajk: Kalkulacije gradbenih del).
Spodnji dokument naj bo v pomoč pri pripravi na strokovni izpit, vendar ni nadomestilo za branje osnovne literature in predpisov.
Vsi odgovori niso nujno pravilni.
SI-PA-izpitni-katalog-18-11-22